Werkzaamheden

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit het begeleiden van het traject van uw plannen / schetsen tot ontwerp naar realisatie van uw (ver)bouwplannen. Te beginnen met het ontwerp wat qua kleur, indeling, materialen ed. aansluit bij uw wensen, maar ook voldoet aan het bouwbesluit en het bestemmingsplan van de gemeente. Het ontwerp moet natuurlijk ook passen binnen het voor u gewenste budget voor de (ver)bouw.

Tevens kan het volgende voor u geregeld worden:

aanvraag van de bouwvergunning (incl. alle tekeningen / berekeningen)

benodigde constructieve berekeningen en schetsen

benodigde daglichtberekeningen en EPC

bestektekeningen

technische omschrijving

Verder kan ik u adviseren in de keuze van een aannemer en de aannemersbegroting voor u controleren en gezamenlijk deze vergelijken opdat u een juiste keuze kunt maken voor de gewenste aannemer.

Kort gezegd, van idee tot ontwerp, naar bouwvergunning en aanvraag tot de realisatie, ik kan u helpen elke ‘hindernis’ te nemen.